banner

Przedłużenie subskrypcji

 1. Przystąpienie do Programu Subskrypcyjnego następuję z chwilą zaakceptowania poniższego regulaminu i wysłaniu nam zgłoszenia poprzez wciśnięcie przycisku przystępuje do subskrypcji, ulokowanego poniżej niniejszego Regulaminu.
 2. Warunkiem uczestnictwa w programie jest: zarejestrowanie się na stronie sklepu store.for-tune.pl, oraz zobowiązanie do comiesięcznej opłaty abonamentowej w wysokości 60 złotych przez minimalny okres sześciu miesięcy.
 3. W ramach comiesięcznej opłaty Uczestnik Programu w każdym miesiącu obowiązywania Subskrypcji będzie otrzymywał dwie dowolnie wybrane przez siebie płyty z naszego Katalogu.
 4. Opłatę subskrypcyjną należy uiścić do końca każdego miesiąca kalendarzowego przez cały okres uczestnictwa w Programie Subskrypcyjnym logując się do sklepu na stronie store.for-tune.pl, przechodząc do strony „KLUB KOLEKCJONERA”, wybierając przycisk opłacam subskrypcję i wskazując dwa tytuły, które Uczestnik Programu pragnie otrzymać.
 5. Do dokonanej transakcji naliczony będzie koszt przesyłki w formie wybranej przez Uczestnika Programu.
 6. Uczestnik Programu będzie mógł w każdym miesiącu obowiązywania subskrypcji, po dokonaniu Opłaty Subskrypcyjnej kupować kolejne płyty z naszego katalogu (trzecią, czwartą itd) za 25 PLN za sztukę.
 7. Minimalny czas trwania Subskrypcji to 6 miesięcy.
 8. Po 6 miesiącach od rozpoczęcia subskrypcji możliwa jest rezygnacja. Rezygnacji można dokonać wchodząc na stronę www.for-tune.pl i po zalogowaniu wciśnięcie odpowiedniego przycisku w zakładce Klub Kolekcjonera, lub poprzez wysłanie maila informującego o rezygnacji na adres: club@for-tune.pl
 9. Jeśli Uczestnik Programu nie dotrzyma zobowiązania co najmniej półrocznej subskrypcji i wycofa się z niej wcześniej, Dom Wydawniczy For Tune obciąży go kwotą będącą różnicą pomiędzy standardową ceną zakupionych przez Uczestnik Programu płyt, a opłatą jaką wniósł w ramach programu subskrypcyjnego.
 10. Jeśli po upływie 6 miesięcy Uczestnik Programu nie złoży deklaracji o rezygnacji z uczestnictwa w Programie Subskrypcyjnym będzie mógł dalej z niego korzystać pod warunkiem comiesięcznego uiszczenia obowiązującej opłaty.
 11. Jeśli Uczestnik Programu po upływie pół roku nie zapłaci w danym miesiącu obowiązującej opłaty, a co za tym idzie zrezygnuje z udziału w Programie, w przypadku jeśli będzie miał ochotę ponownie zostać Uczestnikiem Programu Subskrypcyjnego będzie musiał ponownie złożyć deklarację co najmniej półrocznego uczestnictwa.
 12. Uczestnik Programu będzie otrzymywał zapowiedzi nowości wydawniczych oraz wszelkie materiały promocyjne dotyczące naszych wydawnictw.
 13. Program Subskrypcyjny dotyczy tylko i wyłącznie płyt z katalogu For Tune.
 14. Pozostałe regulacje dotyczące zakupów w sklepie na stronie www.for-tune.pl znajdują się w ogólnym regulaminie sklepu.
 15. Program Subskrypcyjny nie łączy się z innymi promocjami.